Vi skapar workshops, upplevelser & verktyg för livslångt lärande.

På gång. För tillfället utvecklar vi en serie verktyg tillsammans med MethodKit kring studievägledning och professionell utveckling för lärare.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f40db1f8-ed00-43bc-882d-58b9addd84f8/grid.gif.gif

Verktygen är tänkta att skapa klarhet för både studenter och lärare både kring förmågor men också vilka ämnen dom har kompetens kring och tycker är intressanta.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/fecb92b5-c744-4a13-9b82-8f183de66fd3/Screen_Shot_2019-07-02_at_15.41.15.png

Följ oss på Instagram // Facebook // Twitter.

Kontakta Meryem ([email protected]) för mer information.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/fecb92b5-c744-4a13-9b82-8f183de66fd3/Screen_Shot_2019-07-02_at_15.41.15.png

Teacheur har kontor i Stockholm.

Andra språk:

Teacheur (English)

Teacheur (Türkçe)